Inleiding

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe wij deze gebruiken. Zo wordt uitgelegd welke gegevens wij van u opslaan, waar wij deze opslaan en met welke partijen wij deze delen. Laten wij heel duidelijk zijn: data van klanten delen wij alleen met partijen die ons helpen ons product en dus de service naar u te verbeteren! Ook zullen wij in dit statement uw rechten benoemen en de manier waarop u gebruik kunt maken van u rechten.

Wij zullen af en toe onze privacyvoorwaarden aanpassen bij bijvoorbeeld wetswijzigingen, dus wij raden u aan zo nu en dan deze voorwaarden te raadplegen.

Uw zorg, Uw veiligheid

U leest op dit moment het privacy statement van Uw zorg, Uw veiligheid. Uw zorg, Uw veiligheid is een beveiligingsbedrijf gespecialiseerd in onder andere mobiele alarmering.

Wij verzamelen uw gegevens om u gepast service aan te bieden. Daarom brengen wij u graag op de hoogte welke gegevens wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en wat uw rechten zijn omtrent ons gebruik van deze gegevens. Dat is waar dit statement over gaat.

Mocht u het niet eens zijn met de manier waarop wij uw gegevens gebruiken of andere vragen hebben, neem dan gerust contact op met ons via privacy@hetgaatomu.nl

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Uw zorg, Uw veiligheid. Deze worden hieronder toegelicht.

  1. Contact opnemen

Wij nemen bij het afsluiten van een contract uw gegevens op zodat wij contact met u kunnen opnemen als dat nodig is. De gegevens die wij hiervoor gebruiken zijn uw telefoonnummer, adresgegevens of mogelijk uw e-mail adres.

  1. Versturen van producten

Wij nemen uw adresgegevens op zodat wij u ons product kunnen toesturen. Hiervoor gebruiken wij alleen uw adresgegevens.

  1. Snelle afhandeling voor service

Wij verzamelen uw gegevens in onze database zodat wij snel uw gegevens en producten kunnen inzien als u ons belt of mailt. Zo kunnen wij u snel van service voorzien en het probleem verhelpen. Wij zullen vooral uw naam en uw adresgegevens hiervoor gebruiken.

  1. Hulp en uitvoering product

Om onze diensten te kunnen uitvoeren gebruiken wij uw adresgegevens, telefoonnummer en opgegeven telefoonnummers van uw contactpersonen. In het geval van een ongeval nemen zullen wij via deze wegen contact opnemen met u of uw naasten.

  1. Incassering kosten

Wij nemen in goed vertrouwen uw bankrekeningnummer op om kosten te kunnen incasseren.

  1. Contactopname contactpersonen

Wij nemen de contactgegevens op van de door u opgegeven contactpersonen. Deze zullen wij benaderen bij de verificatie voor de aanvraag van het product en bij een mogelijk ongeval.

  1. Locatie gegevens

Bij afname van ons product kunnen wij ook uw locatiegegevens inzien. Dit doen wij om bij een ongeval gelijk te kunnen inzien waar u zich op dat moment bevindt. Deze gegevens worden nooit langer dan zeven dagen bewaard.

Alle verzamelde gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming (bij het afsluiten van het contract). Gegevens worden door ons bewaard en uitsluitend gedeeld met partijen met wie wij nauw samenwerken om ons product werkend te houden dan wel te verbeteren. Deze partijen zullen hieronder worden genoemd.